• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Громадський освітній простір «Historical Lab» Відхилений

Доданий
29.09.2018
Номер
46
Освіта

Заохочення та залучення містян до вивчення історії своєї країни та рідного краю, культурних та матеріальних надбань міста є нагальною потребою. Створення громадського освітнього простору «Historical Lab» спрямоване на залучення дітей та молоді міста до вивчення археології, краєзнавства, етнографії та історії. Це сприятиме підвищенню рівня освіченості, національної свідомості та патріотизму.

Автор проекту
Бюджет
324 700 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Роменська, 87, Ковпаківський, Суми

Опис

Проблема

Одними з найважливіших проблем, які стоять на порядку денному в нашій країні, є дослідження та збереження матеріальної та культурної історичної спадщини, а також залучення дітей та молоді до дослідження минулого своєї країни, свого краю та своєї родини.
Навчально-науковий інститут історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка – єдиний заклад освіти в місті, який готує фахівців-істориків та має необхідну матеріально-технічну та методологічну базу, потужний викладацький корпус, який складається з висококваліфікованих фахівців в галузі історії, археології та краєзнавства, що дозволить створити ефективно діючий громадський освітній простір, який даватиме позитивні результати та матиме популярність серед населення. Саме на базі цього інституту, за умови реалізації проекту, мешканці міста зможуть отримати або розширити знання з історії, археології та краєзнавства, оволодіти методами роботи з археологічними знахідками, отримати теоретичні та практичні знання з методики дослідження матеріальних історичних джерел, зможуть взяти участь в археологічних розвідках та експедиціях. Все це сприятиме підвищенню загального рівня освіченості, національної свідомості та історичної компетентності мешканців міста, особливо дітей та молоді, що так необхідно сучасному суспільству.

Мета проекту

Метою проекту є залучення мешканців міста, переважно дітей та молоді, до дослідження історії рідного краю; популяризація археології; підвищення рівня освіченості, патріотизму та національної свідомості містян; збільшення кількості освітніх заходів у місті. Проект гармонійно впишеться в стратегію розвитку міста, дозволить підвищити рівень освіченості мешканців міста, сприятиме покращенню дозвілля містян та підвищенню престижу Сум, як одного з центрів історичної освіти в Україні.

Пропоноване рішення, щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування

Для вирішення вищевикладеної проблеми оптимальним рішенням є створення громадського освітнього простору «Historical Lab» на базі 438 аудиторії Навчально-наукового інституту історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка. Це дозволить виконати цілий ряд важливих завдань, а саме:
- Популяризація історичної науки (є вагомим чинником в формуванні світогляду людини, та вплине на рівень національно-патріотичного виховання, що є потужною зброєю в умовах гібридної війни);
- Залучення містян до вивчення та дослідження історії краю (вивчення історії, перш за все рідного краю, сприяє підвищенню освіченості жителів міста і формуванню громадянського суспільства);
- Підвищення рівня освіченості мешканців міста (залучення мешканців міста, особливо молоді, до історичних досліджень дозволить підвищити рівень обізнаності містян в історичній галузі);
- Покращення дозвілля містян;
- Розвиток історичних знань, умінь, навичок (освітній простір дасть змогу молоді отримати ґрунтовні знання з цілого спектру історичних наук)
- Участь у археологічних розвідках та експедиціях (це надзвичайно цікавий процес, окрім безпосередньо розкопок включає в себе спілкування з цікавими людьми і опанування нових навичок і вмінь);
- Оволодіння методикою роботи з археологічними матеріалами (та частина відвідувачів, яка буде тісно займатися археологією, отримає як теоретичні, так і практичні знання з археології і методики польових археологічних робіт);
- Дослідження історії міста (проект дозволяє посилити залучення містян до вивчення історії рідного міста);
- Залучення молоді міста до суспільно корисної діяльності (створення майданчику для молоді де можливо буде реалізувати суспільно корисні наукові ініціативи);
- Сприяння творчій та науковій самореалізації молоді (у разі зацікавлення молоді у науковому розвитку проект надає всю необхідну допомогу для цього);
- Сприяння професійному самовизначенню молоді і популяризації історичної освіти (реалізація проекту дозволить молоді чітко зрозуміти які освітні пріоритети для подальшого професійного зростання вибирати);
- Підвищення туристичної привабливості міста (на базі освітнього простору можна буде проводити заходи туристичної спрямованості).
Існування громадського освітнього простору передбачає проведення ряду заходів, а саме:
- Майстер-класи з гончарного мистецтва;
- Лекції з краєзнавства;
- Лекції з історії України;
- Лекції з етнографії;
- Семінари з методики дослідження історичних джерел;
- Семінари з методики проведення археологічних досліджень;
- Семінари зі спеціальних історичних дисциплін (геральдика, сфрагістика та інші.);
- Тренінги з громадянської освіти;
- Тренінги з медіаграмотності;
- Тренінги з ораторського мистецтва;
- Участь на волонтерських засадах в археологічних розвідках та експедиціях.
В разі реалізації проекту зросте кількість молоді, залученої до наукової діяльності, поліпшиться рівень дослідження історії міста, з’явиться місце для проведення змістовного дозвілля мешканцями міста.

Для кого цей проект

Користуватися результатами реалізації проекту зможуть всі мешканці та гості міста, особливо цільовою аудиторією є молодь (14-25 років).

Ключові показники оцінки результату проекту

Для оцінки результатів можна використати наступні показники:
- Рівень охоплення дітей та молоді науковою та освітньою діяльністю (близько 200 осіб);
- Кількість осіб, залучених до проведення археологічних розвідок та експедицій (не менше 30 осіб);
- Збільшення кількості випускників шкіл, які обрали історію чи археологію як майбутній фах (близько 50 осіб);
- Кількість проведених заходів (не менше 10 за календарний рік).

Я особа, яка не зареєстрована у м.Суми

Ні.
Навчаюся в місті Суми