ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» pb.smr.gov.ua (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь у голосуванні та бути в подальшому реалізовані за рахунок бюджету Сумської міської ТГ.

 1. Терміни та визначення

1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

2. Громадський (партиципаторний) бюджет – процес взаємодії Сумської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів Сумської міської ТГ до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Сумською міською радою частини коштів міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.

3. Координаційна рада з питань громадського (партиципаторного) бюджету (далі – Координаційна рада) – створений розпорядженням міського голови постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого в межах чинного законодавства України координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ.

4. Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ.

За рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ можуть реалізовуватись міські та старостинські проекти.

Міські проекти - ідеї, що планується реалізовувати на териіторії міста Суми.

Старостинські - задуми, що реалізовуватимуться на території старостинських округів Сумської міської ТГ.

При цьому обсяг витрат на реалізацію міського проекту не повинен перевищувати 750 тис. грн., старостинського – 250 тис. гривень. Розподіл загального обсягу громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ між міськими та старостинськими проектами здійснюється у співвідношенні 85% / 5%. 

5. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

6. Автор проекту – користувач сайту, який подає проект для участі у конкурсі, громадянин України (громадянин іншої держави, особа без громадянства), якому на момент подання виповнилось 14 років, що зареєстрований та проживає на території міста Суми або має довідку про місце роботи, навчання, служби, сплати податків чи інші документи, що підтверджують його проживання або народження у Сумській міській ТГ.

7. Голосуючий - користувач сайту, громадянин України (громадянин іншої держави, особа без громадянства), якому на момент подання виповнилось 16 років, що зареєстрований та проживає на території міста Суми або має довідку про місце роботи, навчання, служби, сплати податків чи інші документи, що підтверджують його проживання або народження у Сумській міській ТГ, який віддає свій голос на підтримку проектів, винесених на голосування.

8. Конкурс – процес визначення проектів-переможців. Терміни конкурсу визначаються Координаційною радою.

9. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені Бланком-заявою Проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету міста.

10. Бланк форми проекту – офіційна форма подачі проекту, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список осіб, які підтримали проект з їх підписами.

11. Голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому (у пунктах для голосування) чи електронному (у Системі) вигляді.

12. Пункт прийому проектів/голосування за проекти – приміщення, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому проектів, надання інформації, голосування за подані проекти.

13. Результати голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих у результаті голосування у Системі та створення рейтингу проектів, що були на голосуванні.

14. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою та затверджені Координаційною радою.

15. Адміністрація Сайту – виконавчий орган Сумської міської ради, який забезпечує впровадження та реалізацію громадського (партицпаторного) бюджету Сумської міської ТГ (Уповноважений робочий орган).

2. Загальні умови

1.   Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.   Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.   Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.   Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів для прийому проектів та пунктів для голосування.

6.   Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7.   При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8.   Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

3. Конкурс

1.   Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2.   Організатором конкурсу є Сумська міська рада, забезпечує його проведення Координаційна рада та Уповноважений робочий орган. Координаційна рада має право відмовляти в участі, визначати остаточного переможця та здійснювати контроль за реалізацією проекту.

3.   Для забезпечення якості та прозорості до складу Координаційної ради входять депутати Сумської міської ради, представники інститутів громадянського суспільства, представники головних розпорядників бюджетних коштів.

4.   Координаційна рада визначає проекти, які допускаються до голосування.

4. Реєстрація

1.   Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до Сумської міської ради.

2.   Реєстрація може бути здійснена за допомогою технології ідентифікації BankID, електронно-цифрового підпису або авторизації мешканця міста через електронну пошту і введення ним серії та номеру свого паспорту громадянина України з доданням скану паспорту чи іншого документу, визначеного в пунктах 6 та 7 розділу 1 цієї Згоди.

3.   Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у Бланку форми проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.   Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою поінформованість, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

5.   Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

6.   Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі та реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі та реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особу, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особу, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

е) Відсутній документ, який підтверджує приналежінсть до Сумської міської ТГ, у випадку, коли місце реєстрації - не Сумська міська ТГ.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

5. Подання проектів

1.   Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

2.   Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3.   Автор може подати необмежену кількість проектів.

4.   Автор повинен зібрати підписи 50-ти осіб, що підтримують проект (для міських проектів), або 20-ти осіб (для старостинських проектів) і додати до проекту такий список.

5.   Проекти, подані у паперовому вигляді через пункти прийому проектів, вносяться до Системи протягом 5 робочих днів.

6.   Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

7.   Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку форми проекту, не порушує прав третіх осіб.

8.   Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

6. Оцінка проектів

1.   Усі подані проекти підлягають аналізу та оцінці виконавчими органами Сумської міської ради щодо відповідності чинному законодавству, можливості реалізації та достатності бюджету проекту.

2.   Уповноважений робочий орган, Координаційна рада залишають за собою право відхилити проект та відправити на корегування у випадку, якщо:

1.   Зібрано менше необхідної кількості підписів за проект.

2.   Проект не відноситься до жодної з категорій проектів за класифікатором.

3.   Бюджет перевищує суму, зазначену в правилах участі.

4.   Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

5.   Реалізація проекту передбачена поза межами земельної ділянки, що належить до комунальної власності, або у приміщенні, що не перебуває у власності територіальної громади.

6.   Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

7.   Проект запланований на більш ніж один календарний рік.

8.   Реалізація проекту порушує права інтелектуальної власності.

9.   Проект не може бути технічно реалізований.

10.      Проект носить фрагментарний характер і не передбачає створення завершеного об'єкта в рамках 1 року.

11.  Проект передбачає залучення для його реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання.

12. Проект передбачає виконання робіт з поточного, капітального ремонтів, реконструкції (модернізації) житлового фонду.

13.  Проект, спрямований на утримання або ремонт та реконструкцію окремого комунального закладу чи комунальної установи.

14.  Проект не відповідає напрямкам діяльності, визначеним цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік.

15. Проект, який планується реалізувати в комунальних закладах (установах) чи на їх територіях.

16. Проекти, які не гарантують вільний та безкоштовний доступ до результатів їх ралізації.

17. Проекти, які передбачають отримання прибутку чи спрямовані на задоволення приватних інтересів.

3.   Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

4.   За 7 днів до початку голосування коригування поданих проектів завершується (блокується системою).

7. Голосування

1.   Проекти-переможці визначаються шляхом голосування жителів громади, дані про особисті даних голосуючих не оприлюднюються.

2.   Голосування за проекти здійснюється у електронного (у Системі) та паперовому (у пунктах для голосування) форматі.

3.   Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою  паспорта або іншого документа, підтверджуючого приналежність особи до Сумської міської ТГ.

4.   Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 5 робочих днів.

5.   Користувач може проголосувати за 1 міський та 1 старостинський проекти.

6.   Випадки штучного недобросовісного збільшення/зменшення кількості голосів шляхом втручання в систему розглядаються в індивідуальному порядку.

7.   Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра у штучному недобросовісному збільшенні/зменшенні кількості голосів шляхом втручання в систему.

8.   Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Кількість проектів-переможців обмежується визначеним обсягом коштів громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ на відповідний рік з урахуванням його розподілу між проектами загальноміського та локального характеру.

8. Реалізація проекту

1.   У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Сумська міська рада реалізує даний проект за рахунок коштів міського бюджету в наступному календарному році у рамках зазначеного автором бюджету проекту.

2.   Якщо при голосуванні проект матиме бюджет, що перевищує залишок коштів Громадського бюджету, проект можуть або визнати переможцем і збільшити загальний бюджет участі на різницю між бюджетом даного проекту і залишком загального бюджету участі, або відмовити в реалізації.

3.   Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

4.   У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

5.   Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

6.   До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

7.   Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8.   Міська рада має право видозмінювати проект у процесі реалізації за узгодженням з Автором.

9.   Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або Сумської міської ради без виплати компенсації.

10.            Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

9. Інші умови

1.   Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Громадського бюджету, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.   Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.   Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4.   Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цій Угоді.

5.   Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.