Оголошення про початок прийому проєктів у рамках громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської територіальної громади у 2021 році (Зміна термінів)

Сумська міська рада оголошує про прийом проєктів від мешканців Сумської міської територіальної громади у рамках громадського (партиципаторного) бюджету у 2021 році

З метою підвищення рівня відкритості міської влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, Сумська міська рада оголошує про прийом проєктів від мешканців Сумської міської територіальної громади у рамках громадського (партиципаторного) бюджету у 2021 році.

Прийом проєктів здійснюється відповідно до Положення про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади, ухваленого рішенням Сумської міської ради №1548-МР від 23.07.2021 р.

Процес партиципаторного бюджетування у 2021 р. автоматизовано шляхом використання веб-платформи «Громадський проєкт» (pb.smr.gov.ua) (далі – електронна система), що діє відповідно до Регламенту роботи, затвердженого розпорядженням міського голови.

Громадський (партиципаторний) бюджет СМТГ – процес взаємодії Сумської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів СМТГ до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Сумською міською радою частини коштів міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, та проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти. На 2022 рік передбачено 10 млн. грн.

Кошти громадського (партиципаторного) бюджету СМГТ спрямовуються на реалізацію кращих проєктів розвитку Сумської міської територіальної громади, які надійшли до Сумської міської ради від мешканців Сумської міської територіальної громади.

Проєктом є план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ.

За рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ можуть реалізовуватись два типи проєктів:

1) проєкти, що планується реалізовувати на території міста Суми (далі – міські проєкти);

2) проєкти, що планується реалізовувати на території старостинських округів СМТГ (далі – старостинські проєкти).

При цьому обсяг витрат на реалізацію міських проєктів не повинен перевищувати 750,0 тис. грн., старостинських – 250,0 тис. грн. Розподіл загального обсягу громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ між міськими та старостинськими проєктами здійснюється у співвідношенні 85%/5%.

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ проєкти повинні відповідати пріоритетам та стратегічним цілям розвитку СМТГ та бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проєктів в усіх сферах життєдіяльності міста.

Проєкти не можуть бути пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності, чи поточним утриманням бюджетних установ. Не дозволяється за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ здійснювати проєкти в комунальних установах (закладах) чи на їх територіях.

Подавати та підтримувати проєкти можуть дієздатні громадяни України, громадяни іншої країни, або ж особи без громадянства, яким на момент подання проєктів виповнилось 14 років, які зареєстровані та постійно/тимчасово проживають на території СМТГ (у т.ч. внутрішньо переміщені особи, які мають документи, що підтверджують такий статус) або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості, реєстрації як платника податків до бюджету СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження.

Проєкти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

1) назва проєкту має відображати зміст проєкту і бути викладена лаконічно, одним реченням;

2) проєкт не суперечить чинному законодавству України;

3) реалізація проєкту належить до компетенції виконавчих органів Сумської міської ради;

4) проєкт має відповідати пріоритетам розвитку СМТГ, визначеним в Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року та в Програмі економічного і соціального розвитку СМТГ на відповідний рік;

5) проєкт у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану міста Суми та/або генеральним планам населених пунктів, що входять до складу СМТГ, іншій містобудівній документації та реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності СМТГ;

6) проєкт повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

7) результати реалізації проєкту є загальнодоступними для мешканців СМТГ;

8) реалізація проєкту не порушує прав інших осіб;

9) бюджет проєкту, розрахований автором(кою) (співавторами), включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проєктної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання).

При формуванні проєктних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, автор(ка) має керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства розвитку громад та територій України https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»), а також орієнтовною вартістю типових робіт та послуг, що розміщуються на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Громадський (партиципаторний) бюджет СМТГ» та електронній системі (pb.smr.gov.ua). Також необхідно враховувати індекс споживчих цін, визначених у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на відповідний рік, що схвалюється Кабінетом Міністрів України.

Автори проєктів можуть звертатися за консультацією стосовно визначення вартості (кошторису) проєкту та з інших питань щодо заповнення форми проєкту до відповідних виконавчих органів Сумської міської ради. У разі, коли автор(ка) проєкту не може визначитись, до якого саме виконавчого органу необхідно звернутися за консультацією, він(вона) звертається до департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. Список контактних телефонів виконавчих органів Сумської міської ради розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Партиципаторний бюджет СМТГ» та електронній системі (pb.smr.gov.ua).

У рамках громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ не приймаються до розгляду проєкти, які:

1) суперечать чинному законодавству України;

2) не відповідають напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік;

3) передбачають виключно розробку проєктної документації або носять фрагментарний характер;

4) передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

5) містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;

6) які планується реалізувати в комунальних закладах (установах) чи на їх територіях;

7) передбачають створення окремих комунальних підприємств та установ;

8) передбачають виконання робіт з поточного, капітального ремонтів, реконструкції (модернізації) житлового фонду;

9) автори яких надали неправдиві відомості про себе або осіб, які підтримали проєкт;

10) стосуються виконання робіт, пов’язаних з впливом на навколишнє природне середовище (добування природних ресурсів, осушення території, очищення водойм, крім очищення поверхні та дна водойм біля зон відпочинку);

11) не гарантують вільний та безкоштовний доступ до результатів реалізації проєкту;

12) передбачають отримання прибутку, або спрямовані на комерційну діяльність чи задоволення приватних / комерційних інтересів;

13) належать до об’єктів інфраструктури, пов’язаних з облаштуванням, утриманням, ремонтом та реконструкцією доріг, крім тротуарів, доріжок.

Для подачі міського проєкту необхідно отримати підтримку не менше 50 мешканців СМТГ (крім автора(ки)/авторів), для подачі старостинського – не менше 20 підписів (крім автора(ки)/авторів).

За умови подачі проєктів щодо облаштування об’єктів у дворах житлових будинків, кількість підписів мешканців цих будинків має бути не меншою 2/3 від загальної кількості зібраних підписів.

Проєкти, подані на основі підтриманої електронної петиції до Сумської міської ради, приймаються без визначеної в абзаці першому цього пункту кількості підписів на їх підтримку у разі, коли автором(кою) проєкту є автор(ка) петиції.

За бажанням автора(ки), підписи можуть бути зібрані у паперовому або у електронному форматі, не залежно від вигляду подання проєкту. За умови обрання електронного формату збору, підписи збираються через електронну систему (за допомогою технології ідентифікації BankID або електронно-цифрового підпису) до завершення терміну подачі проєктів. Після завершення цього терміну, проєкти, які не набрали необхідної кількості підписів, відхиляються остаточно.

Проєкти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення формою, яка містить короткий опис проєкту. Бланк форми проєкту розміщуються на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Партиципаторний бюджет СМТГ» та електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Термін подачі проєктів: з 1 вересня по 15 жовтня 2021 року включно (ТЕРМІН ПРОДОВЖЕНО ПО 18 ЖОВТНЯ ВКЛЮЧНО)

Проєкт подається особисто автором(кою) (одним з авторів) проєкту:

1) у електронному вигляді через електронну систему (pb.smr.gov.ua), для чого необхідно пройти реєстрацію в електронній системі:

 • через електронну пошту, внесення серії (за наявності) і номеру паспорта громадянина України (громадянина іншої країни, посвідки про проживання) та завантаження скан-копії (фото) паспорта з інформацією про ПІБ, дату народження та місце проживання (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів, що підтверджують його проживання на території СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості в межах СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження чи як платника податків до бюджету СМТГ);
 • систему Bank ID;
 • електронний цифровий підпис;

2) у паперовому вигляді:

 • до департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (майдан Незалежності, 2, каб. 60);
 • до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, 35, І поверх);
 • до управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (вул. Горького, 21, І поверх);
 • до Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6);
 • до всіх бібліотек Сумської міської центральної бібліотечної системи за адресами, які розміщені на сайті https://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/
 • для мешканців Піщанського старостинського округу – Сумський район, с. Піщане, вул. Шкільна, 47а, приміщення Піщанського будинку культури;
 • для мешканців Великочернеччинського старостинського округу – Сумський район, с. Велика Чернеччина, пров. Сагайдачного, 4;
 • для мешканців Битицького старостинського округу – Сумський район, с. Битиця, вул. Сумська, 96;
 • для мешканців Стецьківського старостинського округу – Сумський район, с. Стецьківка, вул. Сумська, 20.

Графік прийому проєктів співпадає з графіком роботи органів влади (щодня крім вихідних з 8:00 до 17:15, п’ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00), бібліотек – за графіком, розміщений за посиланням https://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/

Подання проєкту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором(кою) оригіналу паспорту громадянина України, громадянина іноземної держави, посвідки про проживання (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів, що підтверджують його проживання на території СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості у межах СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження чи як платника податків до бюджету СМТГ.

Уповноважений робочий орган забезпечує внесення у електронну систему проєктів, поданих у паперовому вигляді протягом 5 робочих днів з дня отримання таких проєктів.

Персональні дані авторів, завантажені у форматі скан-копій – не оприлюднюються.

Інформація про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади (нормативні документи, промоційні матеріали, відомості про проєкти, картки аналізу проєктів, перелік проєктів, допущених до голосування, результати голосування, новини щодо перебігу подій тощо) розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Сумської міської ради smr.gov.ua та у електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Уповноваженим робочим органом у рамках громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської територіальної громади є Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради.

Контактна особа – начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради МОША Андрій Михайлович, тел. 700-620/624, електронна пошта: gromad_budget@smr.gov.ua