Загальні принципи громадського бюджету

До уваги сумчан - загальні принципи громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ

  1. Добровільність, доброчесність, неупередженість, взаємоповага, законність, справедливість, моральність та свобода вибору.
  2. Обов'язковість виконання результатів (проєкти-переможці є обов'язковими до виконання у тій формі, що становила предмет голосування, при обґрунтованому внесенні змін та доповнень, погоджених з автором(кою), його ідей та суть залишаються незмінними).
  3. Інклюзивність процесу (забезпечення рівного доступу усіх категорій мешканців, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, маломобільних груп, представників старостинських округів до усіх процедур та інструментів, у тому числі подачі проєктів, їх промоції та агітації, голосування, моніторингу реалізації, включеність до усіх).
  4. Прозорість та відкритість процедур (громадський бюджет базується на чітких процедурах, інформація про які перебуває у загальному доступі та широкому розповсюдженню з використанням різних джерел інформування, усі учасники мають право пропонувати та брати участь у заходах з оцінки та удосконалення таких процедур).
  5. Загальнодоступність та неприбутковість (можливість користуватися результатом реалізації проєктів-переможців усіма категоріями мешканців без виключення із прийнятним режимом доступу та дотриманням правил безпеки, гарантування балансоутримувачем безкоштовного користування результатами реалізації проєктів та не використання з метою отримання будь-якого прибутку).
  6. Гендерна та соціальна спрямованість (проєкти громадського бюджету мають бути соціально направленими та не можуть задовольняти інтереси виключно однієї чи невеликої групи осіб, повинні мати довгостроковий результат та позитивний соціальний ефект, не містити дискримінації за гендером, віком, соціальним статусом, освітою, вірою тощо).

Більше тут - https://pb.smr.gov.ua/help/info