Форум для молоді «Абетка підприємництва» Відхилений остаточно

Доданий
19.10.2021
Номер
35
Освіта

Проєкт передбачає проведення для молоді форуму «Абетка підприємництва», що складається з двох частин:
1) інформаційний блок щодо особливостей започаткування та ведення бізнесу (особливості національного законодавства, історії успіху, перспективи розвитку малого бізнесу в Україні та м. Суми);
2) турнір юних підприємців з використанням настільної гри, визначення та нагородження переможців.

Автор проєкту
Бюджет
32 008 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема

Сучасне молоде покоління – відкрите, креативне та з бажанням до самореалізації. Відсутність досвіду та навичок ведення власної справи, недостатня інформованість про особливості ведення бізнесу може ставати перешкодою розвитку у вітчизняному економічному просторі та пошук альтернативних способів заробітку (наприклад, трудова міграція закордон). В сучасних умовах фінансова та економічна грамотність є нагальною потребою кожного громадянина, незалежно від віку та статі.

Мета проєкту

Мета проєкту спрямована на здобуття знань та оволодіння навичками щодо особливостей започаткування та ведення бізнесу в СМТГ за допомогою організації та проведення одноденного форуму для молоді «Абетка підприємництва». Реалізація проєкту має на меті показати молоді СМТГ прозорість та технологічні особливості відкриття та ведення підприємницької діяльності.
Проєкт кореспондує з Напрямом «С» Конкурентоспроможна економіка Стратегічного плану розвитку міста Суми до 2030 року:

Пропоноване рішення, щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування

В рамках проєкту учасники зможуть отримати нові знання щодо базових законів у сфері підприємництва, форм підприємницької діяльності, особливостей відкриття власної справи, тайм-менеджменту успішного підприємця, дієві механізми залучення інвестицій на розвиток власної справи, загрози та можливості розвитку молодіжного підприємництва на території СМТГ. Поряд з цим, учасники проєкту зможуть прокачати персональні навички у започаткуванні власної справи та пройти всі етапи від зародження ідеї до отримання першого прибутку. Реалізація проєкту дозволить підвищити зацікавленість молоді в започаткуванні власної справи на території СМТГ. Формування навичок ведення підприємництва у юному віці стане запорукою розвитку малого та середнього бізнесу надалі.

Для кого цей проєкт

Проєкт спрямований на молодь СМТГ різної статі віком від 16 до 20 років: старшокласники, студенти, які потребують поглиблення знань в галузі фінансової та економічної грамотності, формування навичок започаткування власного бізнесу.

Доступність проєкту

Проєкт доступний для молодих людей з обмеженими можливостями

Ключові (якісні та кількісні) показники результату проєкту

Соціальні результати: підвищення рівня обізнаності 64 молодих мешканців СМТГ щодо знань та навичок ведення власного бізнесу; зменшення рівня безробіття за рахунок збільшення рівня самозайнятості (відкриття власної справи), підвищення рівня етики ведення бізнесу, зростання зацікавленості у власному розвитку;
Економічні результати: створення нових робочих місць новоствореними суб’єктами малого підприємництва, збільшення надходжень до міського бюджету, економічний розвиток СМТГ.

Співавтори

Мінченко Марія Геннадіївна, Самусевич Ярина Валентинівна, Рябушка Людмила Борисівна

Соціальна категорія/Рід занять

  • працюю

Фотографії

Відповідальні підрозділи

Відділ у справах молоді та спорту